Buddyzm ZEN
Aktualności | Kontakty | Teksty | Mistrzowie dawni i współcześni | Linki | Galerie | Mail
Shaka Nyorai

Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.
Nieskończone ślepe namiętności ślubuję wykorzenić.
Niezmierzone bramy dharmy ślubuję przeniknąć.
Wielką drogę Buddy ślubuję osiągnąć.

Kaligrafia: Doshu-san, mnich z Bukkokuji
Poprzednie wpisy są tutaj.
Amida Nyorai

UWAGA: Serwis www.zen.ite.pl został zastąpiony przez mahajana.net i nie będzie już dalej rozwijany.

A K T U A L N O Ś C I

____ 03.10.02: ____ 27.09.02: ____ 16.09.02: ____ 14.09.02: ____ 2.09.02: ____ 28.08.02: ____ 10.08.02: ____ 9.08.02: ____ 18.07.02: ____ 16.07.02: ____ 29.06.02: ____ 12.06.02: ____ 5.06.02: ____ 3.06.02: ____ 24.05.02: ____ 22.05.02: ____ 27.04.02: ____ 11.04.02: ____ 06.04.02: ____ 27.02.02: ____ 22.02.02: ____ 11.02.02: ____ ____ 09.02.02:

Lista poprzednich aktualizacji jest dostępna tutaj

stat4u