Eido Shimano - roshi

Eido Shimano jest Roshim i opatem dwóch świątyń: New York Zendo Shobo-ji w mieście Nowy Jork, oraz Dai Bosatsu Zendo Kongo-ji w górach stanu Nowy Jork. Urodzony w 1932 roku w Tokio, Eido Roshi kształcił się jako mnich buddyjski w linii Rinzai (Hakuin/Torei) w klasztorze Ryutaku-ji. Jego mistrzem był Soen Nakagawa Rosi. W roku 1972 Eido Shimano otrzymał "inka" (przekaz Dharmy) od swego nauczyciela. Od tego czasu naucza jako Eido Roshi w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii.