Kodo Sawaki Roshi


Kosho Uchiyama: Kodo Sawaki Roshi

Jednym z uczniów Kodo Roshiego jest Kosho Murakami Roshi.