Strona domowa

Misja Buddyjska "Trzy Schronienia" w Polsce

W Y D A R Z E N I AANGO - ODOSOBNIENIE POŚWIĘCONE PRAKTYCE ZEN

Ango jest tradycyjnym okresem praktyki mnichów buddyjskich w odosobnieniu zapoczątkowanym 2600 lat temu w czasach Siakiamuniego Buddhy. "Ango" jest japońskim terminem, w którym znak "an" oznacza spokój, a "go" - być. Dokładna etymologia terminu ma swoje źródło w znaczeniu: pozostawać w spokoju praktyki Dharmy jako ścieżki i wewnętrznego spokoju umysłu wynikającego z urzeczywistnienia oświecenia jako owocu praktyki Dharmy.

Ta praktyka jest tradycją klasztorną i dotyczy Sanghi, to znaczy osób wyświęconych. Ponieważ w Polsce nie mamy jeszcze autentycznych klasztorów buddyjskich, gdzie przestrzegane są zasady dyscypliny klasztornej i mnisiej, to osoby zainteresowane w klasztornymi odosobnieniami mogą uczestniczyć w takiej praktyce tylko, gdy wyjadą do Azji, gdzie w niektórych klasztorach pozwala się również świeckim wyznawcom na częściowy udział w ANGO. Wychodząc naprzeciw potrzebom buddystów w Polsce, Misja Buddyjska organizuje odosobnienie ANGO dla zainteresowanych osób.

CZAS: Praktyka odbędzie się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2002.

MIEJSCE: Szklarska Poręba, ul. Wolności 5, tel. (75) 717 43 87 (pod ten numer należy zgłaszać chęć uczestnictwa)

PROWADZĄCY: Czcigodny Kanzen, opat Świątyni Buddyjskiej p.w. Trzech Klejnotów w Szczecinie, ul. Śląska 12/12, 70-432 Szczecin, tel/fax 91-4880289, email: mb3s@polbox.com

KOSZT: sugerowana darowizna za całość - 1200 zł, 1 tydzień - 300 zł. Właściwą kwotę darowizny należy przesłać na konto Misji do 15.06.2002 r. Każda osoba zaakceptowana na ANGO otrzyma zwrot 10 zł od dokonanej wpłaty. Osoby nieprzyjęte na ANGO, otrzymają zwrot pomniejszony o 10 zł w celu pokrycia kosztów przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Numer konta:
PKO BP III O/SZCZECIN 10204812-697372-270-1
z dopiskiem - ANGO

Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona po 01.07.2002, osoby, które chcą uzyskać szybszą informację mogą dowiadywać się telefonicznie po 15.06.2002.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Liczba miejsc jest ograniczona (20 miejsc). Zapraszamy każdego praktykującego Dharmę Buddhy, nie muszą to być koniecznie osoby praktykujące zazen, również mogą brać udział osoby np. praktykujące Therawadę, czy Wadżrajanę. Dokładne warunki określają poniższe pytania.

Należy przesłać listownie do 31.05.2002 r. na adres: Misja Buddyjska, ul. Śląska 12/12, 70-432 Szczecin - dane osobowe i podać wiek oraz odpowiedzi na poniższe pytania, by zostać dopuszczonym do odosobnienia:

 1. Czy kandydat jest buddystą/ką?

  Oznacza to, że przyjęło się Trzy Schronienia. Proszę również podać swoje imię buddyjskie. Osoby - które przyjęły schronienie w tybetańskiej religii Bon i nie przyjmowały później schronienia w BUDDZIE, DHARMIE I SANDZE - nie będą traktowane jako te, które przyjęły schronienie buddyjskie.

 2. Jaką praktyką zajmuje się kandydat:

  1. wadżrajana
  2. zen - dokładnie: koan [bez wymieniania jaki!], oddech czy shikan taza
  3. inne, np. shamatha itp.

 3. Czy kandydat jest zdrowy fizycznie i psychicznie?

  Chodzi tu o choroby przewlekłe, które narzucają jakieś ograniczenia jak dieta itp. oraz choroby typu epilepsja, schizofrenia itp.

 4. Na jaki okres praktyki zgłasza się kandydat?

  Chcemy przyjmować tylko na cały okres odosobnienia, choć w szczególnych przypadkach może to być okres krótszy, ale nie mniej niż 7 dni.

 5. Od ilu lat kandydat praktykuje medytację?

 6. Które z niżej wymienionych funkcji w czasie ANGO możesz pełnić?

  1. fukudo (gra na mokugyo i uderzanie w inkin)
  2. doan (uderzanie w keisu w czasie modlitw)
  3. kokyo (prowadzenie solo recytacji i ofiarowań)
  4. tenzo (obsługa kuchni i zaopatrzenia)

 7. Czy przyjedziesz na ANGO samochodem [potrzebny jest samochód do zaopatrzenia i również w nagłych sytuacjach: wypadek, choroba itp.]?

UWAGA!

Na ANGO nie będzie dokusan ani pracy nad koanami z nauczycielem, jednakże będą rozmowy indywidualne zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe z prowadzącym ANGO opatem.

Poza tym w okresie odosobnienia odbędzie się również 5 dniowe sesshin.

W czasie ANGO codzienna praktyka trwa od 4.30 rano do 21.00 wieczorem i zawiera 8 godzin medytacji w 4 okresach, modlitwy i pokłony, nauki Dharmy - teisho, posiłki, pracę fizyczną - porządkowanie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, rozmowy indywidualne z opatem.

W czasie SESSHIN praktyka zaczyna się o 3.00 rano a kończy o 22.00 wieczorem i jest wówczas znacznie więcej zazen-medytacji.

Od uczestników wymagana jest dyscyplina brania udziału we wszystkich praktykach jak medytacja, recytacja sutr i dharani, pokłony i ofiarowania, praca etc. Jest to absolutny wymóg.

Na ANGO zapraszamy jedynie osoby poważnie traktujące praktykę Dharmy. Prosimy nie zapraszać gości, znajomych czy przyjaciół, którzy nie są buddystami, a jedynie interesują się buddyzmem czy medytacją.

Nie ma żadnego znaczenie w jakiej grupie czy z jakim nauczycielem ktoś praktykuje czy praktykował. Ważna jest tylko poważna motywacja i przestrzeganie reguł ANGO.

W czasie odosobnienia:

 1. Mężczyźni i kobiety śpią w osobnych pomieszczeniach nawet w przypadku małżeństw.
 2. Nie wolno palić papierosów, pić alkoholu itp.
 3. Obowiązuje milczenie, nie wolno prowadzić żadnych rozmów towarzyskich itp.

RZECZY POTRZEBNE NA ANGO: