next up previous contents
Next: Spis treści   Spis treści

DHAMMAPADA
Ścieżka Prawdy Buddy

Przekład na język polski,
na podstawie tłumaczenia z palijskiego na angielski
Acharya Buddharakkhity
Zbigniew Becker


Wprowadzenie:
Bhikkhu Bodhi


Przedmową opatrzył:
Krzysztof KosiorMisja Buddyjska ,,Trzy Schronienia'' w Polsce
Publikacja niniejsza nie jest chroniona prawem autorskim. Mozliwym jest swobodne kopiowanie i wykorzystywanie dowolnych jej fragmentów za przytoczeniem źródła. Wydawcy proszą jedynie o powiadomienie ich o takim fakcie.

ISBN 83-906255-0

Tytuł oryginału:
The Dhammapada. The Buddha's Path of Wisdom.
Translated by Acharya Buddharakkhita
Buddhist Publication Society, Kandy, Śri Lanka, 1985

Wydawca: Misja Buddyjska ,,Trzy Schronienia'' w Polsce
ul.Śląska 12/12, 70-432 Szczecin, tel/fax 880 289