CZTERY ŚLUBOWANIA

Niezliczone istoty ślubuję wyzwolić.

Nieskończone ślepe namiętności ślubuję wykorzenić.

Niezmierzone bramy Dharmy ślubuję przeniknąć.

Wielką Drogę Buddy ślubuję osiągnąć.

Przekład: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)