DZIESIĘĆ BUDDYJSKICH WSKAZAŃ

  1. Postanawiam nie zabijać, lecz ochraniać wszelkie życie.

  2. Postanawiam nie brać tego, co nie zostało mi dane, lecz szanować rzeczy innych.

  3. Postanawiam nie nadużywać seksualności, lecz być wrażliwym i odpowiedzialnym.

  4. Postanawiam nie kłamać, lecz mówić prawdę.

  5. Postanawiam nie namawiać innych do używania alkoholu lub środków wprowadzających zamęt w umyśle i nie czynić tak samemu, lecz utrzymywać umysł w jasności.

  6. Postanawiam nie mówić o niewłaściwych postępkach innych, lecz być rozumiejącym i współczującym.

  7. Postanawiam nie chwalić siebie ani nie ganić innych, lecz pokonywać swoje własne wady.

  8. Postanawiam nie odmawiać duchowej ani materialnej pomocy, lecz udzielać jej hojnie, gdy jest potrzebna.

  9. Postanawiam nie folgować złości, lecz panować nad sobą.

  10. Postanawiam nie oczerniać Trzech Skarbów ­Buddy, Dharmy i Sanghi­ lecz otaczać je opieką i podtrzymywać.