Gatha otwierająca sutrę

Dharmę, nieporównywalnie głęboką i doskonałą,
Znaleźć trudno, nawet w milionach eonów.
Teraz widzimy ją, słuchamy jej,
przyjmujemy i zachowujemy.
Obyśmy w pełni urzeczywistnili
prawdziwe znaczenie Tathagaty.


Opracowanie: Nyogen Nowak