Jedność Względnego z Absolutnym

Umysł Wielkiego Mędrca Indii przekazano dogłębnie od Zachodu po Wschód.
Pośród ludzkich istot są mędrcy i głupcy,
ale na Drodze nie ma Patriarchy Północy czy Południa.
Doskonałe źródło jest jasne i czyste;
Zasilające strumienie rwą przez ciemność.
Przywiązanie do rzeczy jest iluzją;
Otarcie się o absolut nie jest jeszcze oświeceniem.
Każda oddzielnie i wszystkie razem subiektywne
i obiektywne sfery są powiązane, a jednak niezależne.
Powiązane na swój sposób działają, choć każda zna swoje miejsce.
Forma rozdziela sedno i kształt;
Natrętne lub miłe wydają się dźwięki;
W jedno wszystkie słowa ciemność obraca;
Światłość dobre i złe rozróżnia frazesy.
Cztery żywioły do swej natury jak dziecko do matki powracają.
Ogień jest żarem, wiatr jest ruchem, mokra jest woda, ziemia twarda.
Oczy widzą, uszy słyszą, nos chwyta zapach, język rozróżnia słone i kwaśne.
Każde z nich w niezależności trwa.
Przyczyna i skutek powrócić muszą do wielkiej rzeczywistości.
Słowa wysoko i nisko względnie używane bywają.
Wewnątrz światła jest ciemność, lecz nie próbuj jej zrozumieć.
Wewnątrz ciemności jest światło, lecz nie szukaj tego światła.
Światłość i ciemność chodzą w parze,
Jak w marszu - krok w przód i krok w tył.
Każda rzecz ma swą wartość
i powiązanie ze wszystkim w działaniu i umiejscowieniu.
Zwykłe życie przystaje do absolutu jak wieko do pudełka.
Tak względne z absolutnym współdziała jak szyjące powietrze strzały.
Odczytując te słowa winieneś pochwycić wielką rzeczywistość.
Lecz nie sądź żadną miarą.
Jeżeli nie widzisz Drogi - to gdybyś nawet nią kroczył, nie dostrzeżesz jej.
Gdy idziesz Drogą - to nie jest daleko, to nie jest blisko.
Jeżeli tkwisz w iluzji góry i rzeki dzielą cię od niej.
Z szacunkiem zwracam się do Was,
którzy pragniecie oświecenia:
Nie traćcie czasu nocą i dniem.


Opracowanie: Nyogen Nowak