Kaikyoge

Dharma, niezrównanie głęboka i pełna mądrości
Jest trudna do pojęcia nawet przez miliardy eonów.
Teraz, w tej chwili jednakże, możemy ją zobaczyć, usłyszeć i przyjąć.
Obyśmy całkowicie zrozumieli tę Prawdę Buddy i z niej żyli.