Daśabhumika-vibhasa
Traktat o Dziesięciu Stopniach

Arya Nagardżuna


Wstęp do polskiego przekładu
Rozdział 1, Wstęp
Rozdział 2, Wejście na Pierwszy Stopień
Rozdział 3, Szczególne właściwości Pierwszego Stopnia
Rozdział 4, Oczyszczenie Stopnia Radości
Rozdział 5, Czynienie Ślubowań
Rozdział 6, Przebudzenie Bodhicitty