Podstawowe reguły obowiązujące w Ośrodkach Zen (Zendo)

Każda szkoła Zen ma specyficzne dla siebie zasady, które regulują życie w ośrodkach Zen. Poniżej przedstawione są przykłady ważnych podstaw zachowania i uważności.

Zendo jest miejscem poszukiwania w milczeniu swojej prawdziwej natury. Kto tego nie akceptuje, nie ma tu czego szukać. Tylko ci, dla których kwestie życia i śmierci są częścią ich własnego serca powinni wchodzić do Zendo.

W Zendo należy zrezygnować całkowicie ze swego Ego, tak abyśmy wszyscy mogli stać się jednym sercem. Praktykujący powinni wykazywać współczucie dla idących tą samą Drogą Życia.

 1. Dla każdego praktykującego Zen jest najważniejszy.
 2. Zendo jest miejscem najwyższej uwagi. Należy być przytomnym i przestrzegać zasad poruszania się (ukłony, ułożenie dłoni i inne) obowiązujących w danej szkole Zen.
 3. Podczas Zazen (siedzenia) tylko wyznaczone osoby mogą wchodzić i wychodzić z Zendo. Wyjść do toalety można w odpowiedniej przerwie.
 4. Podczas Kinhin (Zazen w ruchu) obowiązuje ta sama kolejność co podczas Zazen.
 5. Przy uderzaniu Keisaku (kij przebudzenia) zarówno uderzający jak i uderzany powinni być wolni od nieufności i złych intencji.
 6. Miejsce do siedzenia (mata i poduszka) powinno być równo ułożone i czyste.
 7. Rzeczy osobistych (np. torebki) nie przynosi się do Zendo.
 8. Odzież powinna być czysta, prosta, porządnie utrzymana i w nie jaskrawych kolorach.
 9. Podczas całego okresu praktyki (również w przerwach) obowiązuje cisza. Poza wyznaczonym czasem nie wolno też jeść ani pić.
 10. W ośrodku Zen nie wolno palić papierosów.
 11. Używać Kaisaku (kija przebudzenia) mogą tylko upoważnione osoby.
 12. Praktykujący, którzy otrzymali jakieś polecenie powinni je przyjąć i starannie wykonać.
 13. Podczas posiłków kręgosłu powinien być prosty. Należy jeść cicho, przestrzegać reguł obowiązujących podczas posiłków oraz być przytomnym wobec pożywienia i innych osób.
 14. Wstawanie i kładzenie się spać powinny odbywać się szybko.
 15. Podczas czasu pracy (Samu) - pracuj intensywnie. Rozmowy i wypoczynek to nie praca!
 16. Ostrożnie używaj urządzeń. Pracuj tak, aby nie powodować uszkodzeń.
 17. Po użyciu wyczyść narzędzia i odłóż na miejsce.
 18. Po zakończniu pracy powrót do Zendo powinien nastąpić szybko a praktyka powinna być kontynuowana z koncentracją.
 19. Również poza Zendo porządek powinien być zachowany. Buty twoje i innych osób powinny być starannie ułożone w przeznaczonym do tego miejscu.