TRZY OGÓLNE POSTANOWIENIA

Postanawiam unikać zła.

Postanawiam czynić dobro.

Postanawiam wyzwalać wszystkie odczuwające istoty.

Przekład: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)