WIERSZ KESY

Cudowna jest szata wyzwolenia,

To skarb poza formą i pustką.

Nosząc ją, będę szerzyć naukę Buddy

Dla dobra wszystkich odczuwających istot.

Przekład: ZBZ Bodhidharma (publikacja za zgodą)